Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 27.5.2024
2014

Prosinec 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
1.12.2014

Obalka copy copy copy copyVánoční číslo tohoto periodika zve hned na druhé straně obálky na akci Česko zpívá koledy. Rozhovor měsíce vedla šéfredaktorka s vedoucí Informačního centra Ivetou Janderovou. Vitrinka je věnovaná vzestupu výroby autobusů v letech1936 - 1950. Rubrika Zajímavé expozice Pardubického kraje zve k návštěvě Východočeského muzea v Pardubicích. Na str. 13 se čtenáři dozvědí aktuální informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta. Následují informace o akcích pořádaných společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.,  Regionálním muzeem, školami a dalšími institucemi. Vysokomýtské církve zvou na svých stranách k návštěvě vánočních bohoslužeb. Sportovní zprávy a kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírají.

 

pdfElektronická verze zpravodaje1.82 MB

 

 

Celý článek...
 

Listopad 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
31.10.2014

Obalka copy copy copyČtenáře čeká hned v úvodu Slovo starosty a Slovo místostarosty. Rozhovor měsíce vedla šéfredaktorka s Petrem Klofandou, předsedou Divadelního spolku Šembera. Pravidelná rubrika Vitrinka nese název "Válečná léta" a v rubrice Zajímavé expozice Pardubického kraje navštívíme Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Následují aktuální informace z Městského úřadu a bohatá nabídka kulturních programů společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. Regionální muzeum zve na svých stránkách k návštěvě Festivallu okolo světa 2014. Následují zajímavé informace z vysokomýtských základních a středních škol a pozvánky na další kulturní a sportovní akce, které v měsíci listopadu obohatí život v našem městě.

 

pdfElektronická verze zpravodaje2.19 MB

 

Celý článek...
 

Říjen 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
1.10.2014

zpravodaj rijenV říjnovém čísle Vysokomýtského zpravodaje vedla jeho šéfredaktorka  rozhovor s novou kurátorkou Městské galerie paní Ivetou Danko. Její plány, sny a vize se čtenáři dozvědí na stranách 5 a 6.  Pravidelná rubrika Vitrinka nese název Na výsluní automobilových karoserií 1937 – 1942. Pod lištou Zajímavé expozice Pardubického kraje se skrývá pozvánka Hany Lamatové k návštěvě Orlického muzea v Chocni. Následují aktuální informace z Městského úřadu a příspěvky radních a zastupitelů našeho města. Velký výčet pozvánek na kulturní a sportovní akce vysokomýtských organizací a sdružení naleznou čtenáři ve druhé polovině periodika. Kalendář akcí a barevná vzpomínka na otevření Muzea českého karosářství na třetí straně obálky toto číslo v rozsahu 60ti stran uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje2.79 MB

Celý článek...
 

Září 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
29.08.2014

Titulka copy copyVysokomýtský zpravodaj je z velké části věnován Slavnostnímu otevření Muzea českého karosářství, které se uskuteční v sobotu 6. září ve 14 hodin. Pozvánku na Městské slavnosti naleznou čtenáři na druhé straně obálky. Rozhovor měsíce vedla šéfredaktorka s jeho vedoucím Petrem Kovářem. Následují pravidelné rubriky a aktuální informace z Městského úřadu. Kulturní a sportovní organizace zvou k návštěvě svých prostor již tradičně ve druhé půlce periodika. Bohatý kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje2.25 MB

Celý článek...
 

Červenec - srpen 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
30.06.2014

Obalka copy copyDnešním dnem se na pulty oficiálních prodejců dostává prázdninové dvojčíslo Vysokomýtského  zpravodaje. Jeho úvod je zároveň pozvánkou k návštěvě Tyršovy veřejné plovárny. Rozhovor měsíce vedla šéfredaktorka Dagmar Sabolčiková s ředitelkou ZUŠ ve Vysokém Mýtě Ivou Vrátilovou. V rubrice Vitrinka se Jan Černý navrací k úspěšnému 19. setkání Společnosti přátel Carrosserie Sodomka. Následují informace z Městského úřadu a celá řada pozvánek na akce pořádané Městem Vysoké Mýto a společností VYSKOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. na náměstí a v Amfiteátru M-klubu. V rubrice Městská galerie čtenáři naleznou 2 rozhovory z cyklu Rozhovory s umělci. Tentokrát byly položeny otázky Patriku Vavřinovi a Jiřímu Křiklavovi.

Druhá část Vysokomýtského zpravodaje patří již tradičně školám a pozvánkám různých organizací a sdružení a sportu. 3. strana obálky je věnována barevným fotografiím Ivana Krejzy z koncertu skupiny Nazareth, který proběhl 20. června  ve Vysokém Mýtě. Bezprostředně po vystoupení poskytl člen této kapely - baskytarista Pete Agnew Vysokomýtskému zpravodaji exkluzivní rozhovor a čtenáři jej naleznou na straně 25.

 

pdfElektronická verze zpravodaje1.95 MB

Celý článek...
 

Červen 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
30.05.2014

Obalka copyNa druhé a třetí straně obálky obdrží čtenáři hned po jeho otevření pozvánky na významné akce, které obohatí v tomto měsíci kulturní život v našem městě. V úvodu čísla již tradičně starosta města Miloslav Soušek odpovídá na dotazy čtenářů. Nejen o tom, co se děje na radnici, hovoří v rozhovoru měsíce místostarosta František Jiraský. Na straně 12 hodnotí Jiří Kovařík ve svých odpovědích v rozhovoru úspěšnou modernizaci Krytého plaveckého bazénu. Následuje celá řada zpráv z Městského úřadu, pravidelné rubriky, příspěvky dalších kulturních a sportovních organizací a kalendář akcí jako tradičně Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje2.4 MB

Celý článek...
 

Květen 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
30.04.2014

ObalkaV úvodu periodika čtenáři naleznou zprávu tajemníka Městského úřadu o plnění úkolu Rady města a Vyjádření k problematice vedení správních řízení stavebního úřadu s ohledem na projednávání s veřejností, jímž přispěl vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování pan Luboš Karmín. Vedoucí odboru právního a majetkového Libor Poláček poté právně zhodnotil možnosti předčasného ukončení smluvního vztahu v případě tzv. „Okamžitého ukončení projektu“.  Následuje pravidelná rubrika Vitrinka. Pozvání k rozhovoru přijal poslanec Augustin Karel Andrle Sylor a odpověděl na několik otázek. Informace z Městského úřadu v sobě obsahují mnoho zajímavých aktualit z dění v našem městě. Druhá polovina Vysokomýtského zpravodaje přináší celou řadu pozvánek na kulturní a sportovní akce, či zajímavosti ze života na vysokomýtských školách. Kalendář akcí toto číslo již tradičně uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje2.52 MB

 

 

Celý článek...
 

Duben 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
31.03.2014

Titulka copyProstřednictvím obou vnitřních barevných stran obálky zveme na akce JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK A FARMÁŘSKÉ TRHY. Další pozvánkou, o které se prostřednictvím stránek tohoto periodika můžete dozvědět, je DEN ZEMĚ, který se letos uskuteční dne 23. dubna. Hned v úvodu Vysokomýtského zpravodaje odpovídá starosta Miloslav Soušek na dotazy čtenářů. Poté následuje rozhovor s radním našeho města panem Janem Pešinou. Rubrika Vitrinka je zaměřena na úspěchy karoserií Sodomka v letech 1930-1933, následuje rozhovor starosty města se čtyřmi umělci, kteří budou vystavovat svá díla v GALERII VE ZVONICI. Na straně 16 se mohou čtenáři více dozvědět o laureátech Výročních cen za rok 2013. Další strany přináší zajímavé informace z Městského úřadu a institucí, jež přináší zejména  pozvánky na kulturní a sportovní akce, které se v našem městě v měsíci dubnu konají.

 

pdfElektronická verze zpravodaje2.09 MB

 

Celý článek...
 

Březen 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
28.02.2014

TitulkaV rubrice slovo starosty představuje Miloslav Soušek plány a připravované akce pro letošní rok. V rubrice Ptejte se starosty odpovídá na dotazy čtenářů. Rozhovor měsíce je věnován otázkám bezpečnosti v našem městě. Pozvání přijal  str. Jaromír Antl,  velitel Městské policie. „Jak to bylo s prvními automobily a automobilovými karoseriemi“ je název rubriky Vitrinka, kde se čtenáři dozvědí zajímavé a poutavé informace pana Jana Černého ml.  Měsíc březen je již tradičně měsícem, který je ve znamení udělování Výročních cen města za uplynulý rok. I seznam všech nominovaných samozřejmě naleznete na stránkách tohoto měsíčníku. O změnách na matrice, které bezprostředně souvisí s novým občanským zákoníkem, hovoří ve svém článku Vladimír Běloušek. Následuje výčet zajímavých informací z různých institucí a samozřejmě kalendář akcí na závěr.

 

pdfElektronická verze zpravodaje1.65 MB

 

Celý článek...
 

Únor 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
31.01.2014

VZ 02 2014 Titulka

Úvod patří rubrice Slovo starosty. Rozhovor měsíce je věnován panu radnímu Miloslavu Coufalovi, který odpovídá na aktuální otázky týkající se středního školství ve Vysokém Mýtě. Rubriku Vitrinka poprvé uvádí Jan Černý. Čtenáři se v jejím prvním díle dozvědí o počátcích karosářského řemesla v našem městě. Následuje další nová rubrika, jež nese název Zajímavé expozice Pardubického kraje, kterou provází Hana Lamatová. Rozhovor s tajemníkem Městského úřadu Pavlem Nádvorníkem je zaměřen na problematiku nového občanského zákoníku.  Informace z Městského úřadu v sobě zahrnují pravidelná usnesení z RM a ZM, ale zároveň důležité podrobnosti týkající se otevření nového klientského centra. Další strany obsahují  informace kulturních organizací, spolků a sdružení. Přehledný kalendář akcí Vysokomýtský zpravodaj uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje2.25 MB

 

 

 

Celý článek...
 

Leden 2014

Email Tisk PDF

Vydání / 2014
15.01.2014

 

VZ 1 2014 Titulka

Hned v úvodu provází čtenáře slovem starosty Miloslav Soušek. Rozhovor měsíce je věnován Vladimíru Pidimovi u příležitosti významného jubilea filmového kroužku ve Vysokém Mýtě. Měsíčník v tuto dobu již  tradičně nabízí formulář, na základě kterého je možné uskutečnit nominaci k udělení Výroční ceny města Vysokého Mýta. V rubrice Příspěvky členů rady města se Jiřina Šafrová ohlíží za návštěvou partnerského města Pyrzyce a Městským plesem. Následují další aktuality z dění v našem městě, pozvánky na kulturní a společenské akce. Jejich souhrnný přehled lednové číslo Vysokomýtského zpravodaje uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje1.65 MB

 

Celý článek...