Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 23.7.2024
2021

Prosinec 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
30.11.2021

 

 

VYSOKOMYTSKY ZPRAVODAJ 12-2021 titulProsincové číslo Vysokomýtského zpravodaje přináší ve svém úvodu rozhovor měsíce s dlouholetým ředitelem regionálního muzea Jiřím Junkem, který vyprávěl o 150letém působení muzea v našem městě a o oslavách tohoto kulatého výročí, jež se uskutečnily nedávno. Na rozhovor navazuje rubrika Poklady z muzejního archivu představující nejrozsáhlejší muzejní podsbírku. Následují aktuální informace z městského úřadu, například o plánované revitalizaci Havlíčkových sadů nebo o výsledcích adaptační studie,  a vánoční pozvánky na řadu akcí vysokomýtských organizací. Vzhledem ke stále zhoršující se epidemiologické situaci lze očekávat změny v programu, prosíme, aby čtenáři sledovali webové stránky jednotlivých institucí.

Upozorňujeme přispěvovatele do Vysokomýtského zpravodaje, že uzávěrka lednového čísla je již v pátek 10. prosince.

 

pdfElektronická verze zpravodaje10.1 MB

 

 

Celý článek...
 

Listopad 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
27.10.2021

 

titul VZ 2021Předposlední letošní číslo Vysokomýtského zpravodaje zve své čtenáře k návštěvě Adventního kujebáckého jarmarku, který bude probíhat na náměstí 27. listopadu, kde se v 16.30 slavnostně rozsvítí vánoční strom. K rozhovoru měsíce redakce pozvala Petra Motla, aby si připomněli 150. výročí existence Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto. Pravidelná rubrika Vitrínka, která již druhým rokem mapuje třicetileté podnikání místních soukromníků, tentokrát představí pohřebnické služby Jaroslava Boušky. Poklady z muzejního archivu zase povypráví o dokumentech, jež jsou ukryty v makovici severní věže kostela sv. Vavřince. Následují aktuální informace z městského úřadu a zajímavé informace a pozvánky vysokomýtských institucí. Jako obvykle přehledný kalendář akcí zpravodaj uzavírá.

Upozorňujeme přispěvovatele do Vysokomýtského zpravodaje, že uzávěrka prosincového čísla je v pondělí 15. listopadu.

 

pdfElektronická verze zpravodaje4.96 MB

Celý článek...
 

Říjen 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
29.09.2021

 

VZ titul 10 2021V říjnovém vydání naleznou čtenáři rozhovor s novou ředitelkou Mateřské školy Kamarádi Petrou Kozminskou. Pravidelná rubrika Vitrínka, která již téměř dva roky mapuje třicet let svobodného podnikání ve Vysokém Mýtě, tentokrát povypráví nejen o začátcích oblíbené místní drogerie. Poklady z muzejního archivu rekonstruují proměny náměstí v letech 1600-1924. V říjnu si připomeneme 103. výročí vzniku republiky, pozvání k tradičnímu lampionovému průvodu zakončeným ohňostrojem naleznete na straně 8. Na aktuální informace z městského úřadu navazuje obsáhlý výčet pozvánek na kulturní a sportovní akce vysokomýtských organizací a sdružení, jejichž souhrnný přehledný kalendář aktuální číslo Vysokomýtského zpravodaje uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje19.21 MB

Celý článek...
 

Září 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
31.08.2021

 

titulka VZ 9 2021Aktuální číslo zpravodaje se z velké části věnuje Městským slavnostem Vysokého Mýta, které se stejně jako minulý rok konají společně s festivalem Sodomkovo Vysoké Mýto. O letních prázdninách se na místním autodromu konalo Mistrovství světa v supermotu, nejen o této prestižní akci si povídala šéfredaktorka Dagmar Sabolčiková s Bohuslavem Fenclem, dlouholetým předsedou autodromu. Stálá rubrika Vitrínka představí život za tárou Šedovy lékárny a rubrika Poklady z muzejního archivu odhalí tajemství nejstarších písemností editovaných Františkem Hyksou. Následují důležité informace z městského úřadu a pravidelné rubriky, jež obsahují pozvánky na kulturní, společenské i sportovní akce vysokomýtských organizací a škol. Na samém konci periodika čtenáři již tradičně naleznou přehledný kalendář akcí. 

 

pdfElektronická verze zpravodaje18.69 MB

Celý článek...
 

Červenec - srpen 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
25.06.2021

 

titul VZ 7-8 2021Obálka letního dvojčísla zpravodaje je věnována pozvánce na festival Týden hudby a zároveň ohlédnutím za Muzejní nocí a Nocí v galerií, které společně ve Vysokém Mýtě zahájily letní sezónu. Rozhovor měsíce vedla Dagmar Sabolčiková s novým vedoucím strážníkem Městské policie Vysoké Mýto Filipem Peroutem. Stálá rubrika Vitrínka ohlížející se za 30 lety svobodného podnikání ve městě představí autoservis Josefa Mňuka. Poklady z muzejního archivu poodhalí tajemství archivního fondu amatérského historika Františka Hyksy. Ani tentokrát nechybí důležité informace z městského úřadu a řada pozvánek na akce pořádané městem Vysoké Mýto a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. Následují příspěvky a pozvánky vysokomýtských škol, církví a dalších kulturních a sportovních institucí. Pozváním k návštěvě Tyršovy veřejné plovárny a přehledným kalendářem akcí se zpravodaj uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje18.67 MB

Celý článek...
 

Červen 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
31.05.2021

 

VYSOKOMYTSKY ZPRAVODAJ 06-2021 titulObálka červnového čísla zve své čtenáře k projížďce městem na koloběžkách, které jsou nově k zapůjčení v místním infocentru. Po otevření periodika na vás čeká pozvánka na již tradiční večerní akci – Noc v galerii. k rozhovoru měsíce tentokrát redakce přizvala Petru Řehákovou, ředitelku občanského sdružení Berenika. Vitrínka představí třicetileté podnikání Josefa Štencl a rubrika Poklady z muzejní knihovny odhalí tajemství cenného spisu o ztraceného pokladu. Následují důležité informace z městského úřadu, pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce a informace z vysokomýtských škol a dalších institucí. Kalendář akcí a pozvání na Koncertní léto zpravodaj uzavírá.

 

pdfElektronická verze zpravodaje17.12 MB

 

Celý článek...
 

Květen 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
29.04.2021

 

titul 5 2021Rozkvetlé číslo májového zpravodaje hned v úvodu zve své čtenáře k rozhovoru se Šárkovou Vlčkovou, která je od března novou vedoucí Obvodního oddělení Policie České republiky ve Vysokém Mýtě. Poutavé čtení slibuje i stálá rubrika Vitrínka, která tentokrát představí třicetileté podnikání Ivana Ševčuka. Poklady z muzejní knihovny odhalí tajemství vzájemné korespondence T. G. Masaryka a Zdenky Šemberové. Následují aktuální informace z městského úřadu, jež zahajují zprávou o rozšíření přírodního rekreačního areálu na Vinicích. Ani v květnu nechybí pozvánky infocentra, M-klubu, knihovny, galerie či regionálního muzea a informace z vysokomýtských škol a dalších institucí.

 

pdfElektronická verze zpravodaje18.65 MB

Celý článek...
 

Duben 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
30.03.2021

 

titul VZ 4 2021Nové číslo Vysokomýtského zpravodaje je tak trochu jiné. Už více jak rok se všichni potýkáme s pandemií zákeřné nemoci, která neustále ovlivňuje naše životy, kvůli níž se rovněž změnilo i složení příspěvků zpravodaje. Redakce se po celou dobu snaží přinášet na svých stránkách hlavně pozitivní zprávy, a to si dala za cíl i nyní. Hlavním tématem dubnového čísla je dodat si odvahu a povzbudit se do dalších dnů, čtenáři čtenářům, sobě navzájem. Kromě těchto krásných slov ani tentokrát nechybí stálé rubriky. Vitrínka představí 30leté podnikání firmy PSP izoterm s. r. o. a Poklady z muzejní knihovny odhalí tajemství archivního fondu kapitána Rudolfa Poplera. Následují důležité informace z městského úřadu, kde se můžete dočíst například o tom, jak probíhá povinné sčítání lidu. Na dalších stránkách naleznete aktuality z Vysokomýtské kulturní a regionálního muzea, zprávy ze školství, církví, sociálních služeb a další zajímavé články.

 

pdfElektronická verze zpravodaje15.33 MB

Celý článek...
 

Březen 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
25.02.2021

 

titulka vz 3 2021Obálka jarního čísla zpravodaje představuje zmodernizovaný sál Šemberova divadla, který již několik měsíců čeká na své otevření, proto redakce přináší jeho malou „ochutnávku“. Na vnitřních stranách obálky čtenáři naleznou pozvánku na připravovanou výstavu Filipa Dvorského a pozdravy klientů z místních domovů pro seniorů. V rozhovoru měsíce odpovídal na otázky generální ředitel společnosti Iveco Czech Republic, a. s. David Kříž. Vitrínka, která v letošním roce pokračuje v tématu 30 let svobodného podnikání ve Vysokém Mýtě, představuje firmu VT Data, a. s. Nová rubrika Poklady z muzejního archivu pak odkryje tajemství ukrytá v korespondenci spisovatelky Boženy Němcové. Ani v březnovém zpravodaji nechybí důležité informace z městského úřadu, kterým dominuje přehled nominovaných na výroční ceny, následují zprávy z Vysokomýtské kulturní, o. p. s., regionálního muzea a školských, sportovních, zdravotnických i dalších institucí.

 

pdfElektronická verze zpravodaje12.62 MB

 

Celý článek...
 

Únor 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
29.01.2021

 

VYSOKOMYTSKY ZPRAVODAJ 02-2021 titulV únorovém čísle zpravodaje vedla redakce rozhovor s členkami společenského sdružení variace vm, které společně tvoří již 15 let a naše město zkrášlily několika uměleckými realizacemi. Vitrínka představí úspěšné podnikání Milana Děda ze společnosti Seed Service s. r. o. a v rubrice Poklady z muzejního archivu se čtenáři dozví o nejstarších dokumentech z archivu Václava Tichého. Následují zajímavé informace z městského úřadu, společnosti Vysokomýtská kulturní o. p. s., regionálního muzea, škol a dalších místních institucí.

 

pdfElektronická verze zpravodaje13.56 MB

Celý článek...
 

Leden 2021

Email Tisk PDF

Vydání / 2021
29.12.2020

 

titulka 1 2021První číslo zpravodaje v tomto roce nabízí čtenářům ve svém úvodu novoroční slovo starosty města Františka Jiraského. Nechybí ani obvyklý rozhovor měsíce, k němuž přijal pování Jiří Kovařík, ředitel Krytého plaveckého bazénu. Pravidelná rubrika Vitrínka pokračuje v tématu 30 let svobodného podnikání a zcela novou rubriku s názvem Poklady z muzejního archivu připravilo regionální muzeum. Přehledu plánovaných vysokomýtských akcí na rok 2021 je věnována dvoustránka v úvodu informací z městského úřadu. Následují informace společnosti Vysokomýtská kulturní, o. p. s., regionálního muzea, škol a dalších místních institucí.

 

pdfElektronická verze zpravodaje14.8 MB

Celý článek...